EVROPSKÝ DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Správa CHKO Český kras vytvoří v sobotu 20. května 2017 speciální naučnou stezku procházející Národní přírodní rezervací Karlštejn v délce cca 12 km, jejíž součástí je i průchod štolou k lomu Malá Amerika s průvodcem a tajemným Hagenem.

Více na stránkách Českého krasu:

http://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/akce/evropsky-den-chranenych-uzemi/

Mohlo by se vám líbit...