Rubrika: Hlavní strana

Staré fotografie 0

Historie těžby vápence

Využívání vápenců Českého krasu má za sebou historii trvající nejméně 4000 let. Hlazené vápencové sekyrky a kulovité mlaty z materiálu z Prokopského údolí byly nalezeny na pohřebištích na Ohradě v Praze 5 (kolekce prof....

Staré fotografie 4

Lomy Amerika – stručná historie

Těžba kamene v lokalitě Amerika má svou dávnou tradici. Již začátkem minulého století se vápenec dobýval v prostoru dnešní „Vápenky“ bočním odkryvem skalního ostrohu. S rozvojem stavebnictví a průmyslu po I. sv. válce stoupla...

Výprava 13.03.2011 0

Pojmenování lomů

V letech 1944 – 1963 postupně končila těžba v jámových lomech v oblasti Amerik mezi Karlštejnem a Bubovicemi. Opuštěné a pomalu zarůstající lomy, stejně tak jako kilometry podzemních chodeb lákaly nejenom trampy, ale také...

Den Evropských parků 2

Technické zajištění lomů

Sběrná (hlavní) štola (též hlavní překop) : základní článek svážecího systému, na nějž se pak napojovaly spojovací štoly z jednotlivých lomů; prostorná štola, zpevněná a často vyzděná. V obou částech lokality vede na úrovni...

Výprava 26.12.2009 5

Zločiny na Mořině

Památník připomene utrpení vězňů M o ř i n a – Stal se symbolem krutosti a nelidskosti minulého režimu, kolem dvou tisíc převážně politických vězňů v něm trpělo v podmínkách, které si dnes dokáže...